Wat is een Lening op afbetaling?
Een lening op afbetaling is een kredietovereenkomst waarbij geld ter beschikking wordt gesteld aan de lener die zich ertoe verbindt de lening terug te betalen door middel van periodieke stortingen.

Wie kan een lening op afbetaling afsluiten?
Elke meerderjarige persoon met een vast inkomen en elke zelfstandige ondernemer welke tenminste 3 jaar zijn bedrijf aktief uitoefend. Er wordt uiteraard een berekening uitgevoerd naar de financiële haalbaarheid van uw plannen. KredietPunt ziet erop toe dat de lening het evenwicht van uw gezinsbudget niet in het gedrang brengt.

Welke looptijd?
In functie van het doel en de hoogte van het kredietbedrag zijn maximale looptijden vastgelegd. Daarbij wordt rekening gehouden met de maximale looptijden die de wetgever oplegt. Het simulatiemodel is hierop afgestemd echter kan de bank besluiten hiervan af te wijken.

Indien door gebruik van de simulatiemodule eventuele foutieve berekeningen voortvloeien kunnen hier door de gebruiker geen rechten aan worden ontleend. De voorgestelde tarieven zijn enkel onder voorbehoud van acceptatie van de kredietaanvraag en na ondertekening van de kredietcontracten. De voorgestelde tarieven kunnen steeds wijzigen in functie van de evolutie van de geldige referentie-index en de op dat moment van kracht zijnde tarieven.

De voor én nadelen voor u op een rij:

 • Voordeel

  – Extra financiële ruimte
  – Extra betalingen verkorten de looptijd en verlagen de intrest
  – Renteverlagingen worden meteen doorberekend

 • Nadeel

  – Opnames verlengen de looptijd van uw lening
  – Rentestijgingen worden meteen doorberekend