Een uitvaartverzekering voor iedereen toegankelijk!

Géén verhoging van uw premie ongeacht uw gezondheidstoestand, gewicht, rook- of drinkgewoontes.

U kunt onmiddellijk onderschrijven.

Géén medisch onderzoek of medisch attest vereist!

Jong of oud!
Rijk of arm!
Een uitvaartverzekering past bij iedereen!


[gravityform id=”22″ title=”false” description=”false” ajax=”true” tabindex=”1″]

Aanvullende verklaringen
Ik verklaar:

  • dat ik de kosten van mijn uitvaart wens te verzekeren ten belope van het door mij gekozen verzekerd kapitaal en financiële zorgen te besparen aan mijn naasten.
  • dat het gekozen verzekerde kapitaal beantwoordt aan mijn behoeften.
  • dat ik geen soortgelijke verzekering die dezelfde behoeften dekt heb onderschreven en mocht dit wel het geval zijn, ik een bijkomend plan wil onderschrijven met als doel het huidig verzekerd kapitaal te verhogen.
  • dat ik weet dat ik, ingeval ik er voor kies om een polisinschrijving per post te ontvangen ik dit verzekeringsproduct onderschrijf zonder advies van de tussenpersoon. Voor elke vraag in verband met mijn contract kan ik de tussenpersoon contacteren.

Door op de knop “Versturen aanvraag” te klikken, bevestigt u dat de ingevoerde gegevens en voornoemde verklaringen correct zijn.

Daarom een Uitvaartverzekering:

Door de evolutie binnen de uitvaartsector zijn de mogelijkheden binnen deze sector enorm toegenomen. Waar vroeger soberheid de standaard was vormen heden ten dage de persoonlijke wensen van de overledene de leidraad voor zijn uitvaart. En dat heeft uiteraard zijn effect op het kostenplaatje.

Mede hierdoor zijn de kosten van een gemiddelde uitvaart in 10 jaar tijd fors gestegen en zullen in de toekomst alleen nog maar meer toenemen. Een uitvaartverzekering kan u daartegen beschermen!

Met een goede uitvaartverzekering kan u het kapitaal dat vrijkomt bij overlijden aanwenden om uw uitvaart naar uw eigen wensen in te vullen. En mocht er dan nog sprake zijn van een overschot dan komt dit uiteraard toe aan uw nabestaanden.

REGEL UW UITVAART VANDAAG EN BE$PAAR UW GELIEFDEN EXTRA ZORGEN.

Hoe werkt het?

  • Overlijden in het eerste jaar, u ontvangt alle premies (zonder belasting) terug. Tussen het eerste en het tweede jaar, u ontvangt 50% van het verzekerde kapitaal, na het 2e jaar, u ontvangt het volledige verzekerde kapitaal.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd zonder bijkomende kosten.
  • Vrije keuze van begrafenisondernemer en de wijze waarop u uw eigen uitvaart wenst in te vullen.
  • Volledige keuzevrijheid. U bent vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen die bij u past.

Let op: de dekking van uw verzekering gaat pas in wanneer de eerste maandpremie is betaald én de ingangsdatum van de verzekering is bereikt. Vroegtijdige stopzetting van uw polis kan leiden tot kosten! Bijvoorbeeld in geval van een afkoopregeling wordt er een afkoopvergoeding aangerekend waardoor u niet de volledige inleg kan terugeisen. Overlijden als gevolg van zelfmoord gedurende het eerste verzekeringsjaar is voor dekking uitgesloten. Tevens is het overlijden van de verzekerde, veroorzaakt door opzettelijke daad of op aansporing van de verzekeringnemer, voor dekking uitgesloten.

Deze campagne wordt uitgevoerd in opdracht van de Uitvaartmakelaar, FSMA – 104236A. Zijn er klachten of opmerkingen over deze dienst, dan kunt u contact opnemen met de Uitvaartmakelaar info@uitvaartmakelaar.be. Indien uw klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Ombudsman: Meeûsplantsoen 35 – 1000 Brussel. Uitvaartverzekering valt onder tak 21.

Een onderdeel van onze diensten is de e-mail nieuwsbrieven die we 2 x per maand versturen. Deze dienst houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwsfeiten die direct of indirect in relatie staan tot het product uitvaartverzekering. Wenst u dergelijke e-mails niet te ontvangen dan kunt u dit altijd kenbaar maken d.m.v. een telefoontje, brief of e-mail berichtgeving via de uitschrijfbutton. Uw gegevens worden dan ogenblikkelijk van onze maillist geschrapt.