Verzeker u nu al tegen de stijgende kosten van later.

Dankzij de Uitvaartverzekering geen financiële en praktische zorgen!

Ja, ik ontvang graag geheel vrijblijvend en kosteloos meer uitleg over een uitvaartverzekering en de bijbehorende premie.

Daarom een Uitvaartverzekering:

Uitvaartkosten zijn in de afgelopen jaren zeer sterk gestegen – deze hoge rekening wordt doorgeschoven naar uw nabestaanden wanneer u overlijdt.
De kosten van een gemiddelde uitvaart zijn in 10 jaar tijd explosief gestegen. Als deze forse stijging in de toekomst doorzet, lopen de kosten binnen 20 jaar al gauw op. Een uitvaartverzekering kan u daartegen beschermen!
De uitvaartverzekering is een verzekering voor een begrafenis of crematie. U betaalt elke maand premie. Overlijdt u? Dan betaalt én verzorgt de verzekeraar uw begrafenis of crematie. Helemaal volgens uw wensen en die van uw familie.

Hoe werkt het?

  • Géén medische keuring. Wij hebben voor iederéén een oplossing ongeacht uw medisch dossier én zonder dat u hiervoor een hogere premie moet betalen.
  • Kinderen tot 18 jaar zijn meeverzekerd zonder bijkomende kosten.
  • Blijf levenslang verzekerd maar betaal niet levenslang. Kies zelf wanneer u wenst dat uw premiebetaling stopt.
  • Volledige keuzevrijheid. U bent vrij om zelf een uitvaartondernemer te kiezen die bij u past.

Let op: de dekking van uw verzekering gaat pas in wanneer de eerste maandpremie is betaald én de ingangsdatum van de verzekering is bereikt. Vroegtijdige stopzetting van uw polis lijdt tot kosten, omdat er een afkoopvergoeding wordt aangerekend waardoor u niet de volledige inleg kan terugeisen. Overlijden als gevolg van zelfmoord gedurende het eerste verzekeringsjaar is voor dekking uitgesloten. Tevens is het overlijden van de verzekerde, veroorzaakt door opzettelijke daad of op aansporing van de verzekerde, voor dekking uitgesloten.

Deze campagne wordt uitgevoerd in opdracht van de Uitvaartmakelaar, FSMA – 104236A. Zijn er klachten of opmerkingen over deze dienst, dan kunt u contact opnemen met de Uitvaartmakelaar info@uitvaartmakelaar.be. Indien uw klacht niet naar behoren wordt afgehandeld, kunt u contact opnemen met de Ombudsman: Meeûsplantsoen 35 – 1000 Brussel. Uitvaartverzekering valt onder tak 21.

Een onderdeel van onze diensten is de e-mail nieuwsbrieven die we regelmatig versturen. Deze dienst houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwsfeiten die direct of indirect in relatie staan tot het product uitvaartverzekering. Wenst u dergelijke e-mails niet te ontvangen dan kunt u dit altijd kenbaar maken d.m.v. een telefoontje, brief of e-mail berichtgeving via de uitschrijfbutton. Uw gegevens worden dan ogenblikkelijk van onze maillist geschrapt.