Vanaf het moment dat uw aanvraag bij ons wordt geregistreerd gaan wij voor u aan de slag. Elke aanvraag wordt door een menselijke bril bekeken en niet, zoals zo vaak gebeurd, door een computerscoring gehaald. Onze jarenlange ervaring stelt ons in staat snel te analyseren welke mogelijkheden u ter beschikking staan.
Hierover zal in eerste instantie contact met u worden opgenomen. Ontbrekende gegevens zullen worden genoteerd en de aanvraag zal voor goedkeuring worden voorgelegd aan de bank. In het geval er sprake is van een negatieve registratie bij de Nationale Bank betekent dat niet automatisch dat verdere mogelijkheden voor u zijn uitgesloten. Natuurlijk is de aard van de registratie alsook de reden waarom tot negatieve registratie werd besloten doorslaggevend.
U wordt in alle gevallen geïnformeerd omtrent de beslissing die de bank heeft genomen. Wanneer uw dossier is goedgekeurd maken wij de contracten op en leggen wij een afspraak met u vast voor ondertekening ervan. U bepaalt wanneer en waar de afspraak kan plaatsvinden.
De documenten die u doorgaans op verzoek van de bank dient te kunnen aantonen zijn de volgende:

  • Een geldig paspoort of identiteitsbewijs
  • Een recente loonstrook of een recent bankafschrift met vermelding van de salarisstorting
De terugbetaling van het krediet geschiedt met behulp van een bestendige opdracht. U heeft er dan zelf geen omkijken meer naar. Wij vullen samen met u de bestendige opdracht in en zorgen dat deze bij uw bank wordt aangeleverd.
Nadat het contract is ondertekend en de aangetoonde documenten zijn goedgekeurd wordt onmiddellijk opdracht gegeven tot storting van de som op het door u opgegeven rekeningnummer. Doorgaans staat het geld 1 dag na ondertekening al op uw rekening. Contante uitbetalingen zijn om veiligheidsredenen uitgesloten.
Ook wanneer het krediet eenmaal is afgesloten kunt u altijd bij ons terecht voor vragen en/of opmerkingen. Wij blijven ons onverminderd inzetten om u de service te verlenen waarop u recht heeft.
U mag uw lening altijd tussentijds verhogen. Het maakt niet uit of u dit al meteen na de 1e maand doet of nadat de lening bijna helemaal is afbetaald. Samen met u rekenen wij voor u uit welke de gevolgen zijn indien u besluit uw lening tussentijds aan te passen. En natuurlijk doen wij dat geheel vrijblijvend en zonder u daarvoor kosten aan te rekenen.

Opmerking : het samenvoegen van leningen resulteert soms in een lening met een langere looptijd, waarbij de maandaflossing merkelijk lager ligt, maar wat mogelijk, ondanks een lagere rentevoet en maandaflossing, resulteert in een groter totaal terug te betalen bedrag.