Een kredietopenening, ook wel revolving krediet genoemd wordt gekozen als er voor langere tijd bestedingsruimte nodig is. Vaak wordt een kredietopening als aanvulling op een lening op afbetaling afgesloten om een financiële reserve voor onvoorziene uitgaven achter de hand te houden. Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan de vervanging van een huishoudelijk apparaat welk onverwacht kapot gaat of een onvoorziene belasting die bij u in de brievenbus valt. Kredietpunt bepaalt samen met u een kredietlimiet op basis van uw inkomen en andere financiële verplichtingen. Binnen deze limiet kunt u vrij opnemen én extra aflossen zonder dat hieraan kosten zijn verbonden.

Looptijd
De looptijd wordt grotendeels bepaald door de frequentie waarmee u gebruikt maakt van de opnamecapaciteit. En daarmee raken we we de kern van een van de nadelen van een kredietopening. Hoe vaker u gebruik maakt van de opnamecapaciteit hoe langer het duurt voordat u deze lening heeft terugbetaald! Bij wetgeving is in elk geval bepaald dat binnen een tijdsduur van 60 maanden een nulstelling moet zijn bereikt.

Aflossing
De hoogte van de aflossing wordt elke maand opnieuw berekend en bedraagt doorgaans 5% van het op dat moment openstaande kapitaal. Zoals u ongetwijfeld weet bestaat deze maandtermijn voor een gedeelte uit aflossing op het kapitaal en voor het overige gedeelte uit verschuldigde intrest. Extra betalingen hebben daardoor een gunstig effect op de hoogte van de volgende maandtermijn én dragen eraan bij dat u bepaart op de verschuldigde intrest.

De voor én nadelen voor u op een rij:

 • Voordeel

  – Extra financiële ruimte
  – Extra betalingen verkorten de looptijd en verlagen de intrest
  – Renteverlagingen worden meteen doorberekend

 • Nadeel

  – Opnames verlengen de looptijd van uw lening
  – Rentestijgingen worden meteen doorberekend