De lening op afbetaling (persoonlijke lening) is veruit de meest eenvoudige vorm van geld lenen. Het bedrag wordt in één keer op uw rekening gestort waarna de terugbetaling plaatsvindt in gelijke maandelijkse schijven.

Looptijd
De looptijd variëert tussen de 12 en 84 maanden en wordt op uw wensen afgestemd. Wel dient er rekening gehouden te worden met het wettelijke kader waarin de maximale looptijd is afgestemd op de hoogte van de lening.

Kredietbedrag Maximale looptijd

 • € 500,- tot € 2.500,- 24 maanden
 • € 2.501,- tot € 3.700,- 30 maanden
 • € 3.701,- tot € 5.600,- 36 maanden
 • € 5.601,- tot € 7.500,- 42 maanden
 • € 7.501,- tot € 10.000,- 48 maanden
 • € 10.001,- tot € 15.000,- 60 maanden
 • € 15.001,- tot € 20.000,- 84 maanden
 • meer dan € 20.001,- 120 maanden (enkel voor eigenaren)

Leningen voor alle doeleinden
Het geld kunt u gebruiken voor allerlei doeleinden, we geven u zomaar enkele voorbeelden Een nieuwe inrichting, auto, verbetering aan uw woning, centralisatie van openstaande rekeningen, bruiloft, motor, televisie vakantie, caravan enzovoort, enzovoort

Rente
De rente waartegen u de lening afsluit staat vast voor de gehele looptijd van de lening. Indien de rente tussentijds stijgt heeft dit geen invloed op de hoogte van uw maandtermijn. Wanneer de rente daalt zullen wij u daarvan in kennis stellen en indien gewenst voor u uitrekenen of en hoeveel u bespaart indien wij uw lening oversluiten tegen dit lagere percentage.

Tussentijds verhogen
U mag uw lening altijd tussentijds verhogen. Samen met u rekenen wij voor u uit welke de gevolgen zijn indien u besluit uw lening tussentijds aan te passen. En natuurlijk doen wij dat geheel vrijblijvend en zonder u daarvoor kosten aan te rekenen.

Vervroegde terugbetaling
Het kan gebeuren dat u beslist de lening geheel voor het einde van de vastgelegde eindvervaldatum terug te betalen. Dit is altijd toegestaan maar er zijn een aantal wettelijke regels waarmee u rekening dient te houden. Wanneer het zover is belt u ons dan gerust, wij adviseren u graag hoe u heeft te handelen. Om u alvast een idee te geven sommen we onderstaand de belangrijkste elementen voor u samen.

1e De kredietverstrekker moet tenminste 10 dagen van te voren via een aangetekend schrijven op de hoogte worden gebracht.
2e De kredietverstrekker rekent u een vergoeding aan als gedeeltelijke compensatie voor het verlies aan interesten én de kosten die door de vervroegde terugbetaling van de lening worden veroorzaakt:

De kosten zijn alsvolgt;

 • Wanneer de resterende looptijd van uw lening meer dan 12 maanden bedraagt betaalt u 1% over het openstaande kapitaal als wederbeleggingsvergoeding (*).
 • Is de resterende looptijd gelijk aan of kleiner dan 12 maanden dan betaalt u 0,5% over het openstaande kapitaal.

* De wederbeleggingsvergoeding wordt berekent over het openstaande kapitaal, exclusief de interesten.

De voor én nadelen voor u op een rij:

 • Voordeel

  – Extra financiële ruimte
  – Extra betalingen verkorten de looptijd en verlagen de intrest
  – Renteverlagingen worden meteen doorberekend

 • Nadeel

  – Opnames verlengen de looptijd van uw lening
  – Rentestijgingen worden meteen doorberekend