De voor én nadelen voor u op een rij:

 • Voordeel

  – De duurtijd en de maandaflossing staan vast
  – Extra betalingen verkorten de looptijd en verlagen de intrest
  – Uw maandtermijn aan voorkeurtarief

 • Nadeel

  – Bij een achterstand van 3 of meer maanden volgt een negatieve aantekening op de Kredietcentrale van de Nationale Bank
  – Geld lenen kost geld!

De lening op afbetaling (persoonlijke lening) is veruit de meest eenvoudige vorm van geld lenen. Het bedrag wordt in één keer op uw rekening gestort waarna de terugbetaling plaatsvindt in gelijke maandelijkse schijven.

Looptijd
De looptijd variëert tussen de 12 en 144 maanden en wordt op uw wensen afgestemd. Wel dient er rekening gehouden te worden met het wettelijke kader waarbij de maximale looptijd is afgestemd op de hoogte van de lening.

Kredietbedrag Maximale looptijd

 • € 5.000,- tot € 5.600,- 36 maanden
 • € 5.601,- tot € 7.500,- 42 maanden
 • € 7.501,- tot € 10.000,- 48 maanden
 • € 10.001,- tot € 15.000,- 60 maanden
 • € 15.001,- tot € 20.000,- 84 maanden
 • meer dan € 20.001,- 84 maanden (bent u eigenaar dan is een looptijd tot 144 maanden mogelijk)

Leningen voor alle doeleinden
Het geld kunt u gebruiken voor allerlei doeleinden, we geven u zomaar enkele voorbeelden Een nieuwe inrichting, auto, verbetering aan uw woning, centralisatie van openstaande rekeningen, bruiloft, motor, televisie vakantie, caravan enz.

Renovatie krediet
Met een renovatie krediet kunnen werkzaamheden worrden gefinancierd, zoals de plaatsing van een nieuwe keuken, een open haard, een houten terras, de aanleg van de tuin of oprit, electriciteitswerken, een nieuwe vloer enz. De maximale duurtijd van een renovatiekrediet bedraagt 120 maanden.

Energie krediet
Met een renovatie krediet kunnen werkzaamheden worrden gefinancierd, zoals de plaatsing van een nieuwe keuken, een open haard, een houten terras, de aanleg van de tuin of oprit, electriciteitswerken, een nieuwe vloer enz. De maximale looptijd vaan een energie krediet bedraagt 120 maanden.

Rente
De rente waartegen u de lening afsluit staat vast voor de gehele looptijd van de lening. Indien de rente tussentijds stijgt heeft dit geen invloed op de hoogte van uw maandtermijn. Wanneer de rente daalt zullen wij u daarvan in kennis stellen en indien gewenst voor u uitrekenen of en hoeveel u bespaart indien wij uw lening oversluiten tegen dit lagere percentage.

Tussentijds verhogen
U mag uw lening altijd tussentijds verhogen. Samen met u rekenen wij voor u uit welke de gevolgen zijn indien u besluit uw lening tussentijds aan te passen. En natuurlijk doen wij dat geheel vrijblijvend en zonder u daarvoor kosten aan te rekenen.

Vervroegde terugbetaling
Het kan gebeuren dat u beslist de lening geheel voor het einde van de vastgelegde eindvervaldatum terug te betalen. Dit is altijd toegestaan. Wanneer het zover is belt u ons dan gerust, wij adviseren u graag hoe u heeft te handelen.

Kosten vervroegde terugbetaling
Bij een vervroegde, algehele terugbetaling worden er door de kredietverstrekker kosten aangerekend. Deze wegen doorgaans niet op tegen de interesten die u bespaart door het krediet vroegtijdig in te lossen.

Welke zijn uw kosten?

 • Wanneer de resterende looptijd van uw lening meer dan 12 maanden bedraagt betaalt u 1% over het openstaande kapitaal als wederbeleggingsvergoeding (*).
 • Is de resterende looptijd gelijk aan of kleiner dan 12 maanden dan betaalt u 0,5% over het openstaande kapitaal.
 • * De wederbeleggingsvergoeding wordt berekent over het openstaande kapitaal, exclusief de interesten.