Kredietpunt.be neemt uw privacy en de beveiliging van persoonlijke informatie zeer serieus en neemt daarom een aantal maatregelen om deze te waarborgen.

Om uw privacy te waarborgen
Kredietpunt.be verklaart dat het alle klanteninformatie confidentiëel behandelt en deze alleen zal gebruiken om u nog beter te kunnen helpen. De verantwoordelijke van het bestand met persoonsgegevens is de BVBA Krediet Nationaal, Koning Albertlaan 46B, 3680 Maaseik.

Kredietpunt.be waarborgt de privacy van deze informatie door middel van goed beveiligde servers. Dit stelt ons namelijk in staat om u op de hoogte te houden van nieuwe producten, speciale aanbiedingen en andere diensten zodra deze beschikbaar zijn.

De Wet van 8 maart 1992 voorziet een toegangs-, verbeterings- en recht van verzet tegen de verwerking van deze gegevens.

Uw persoonlijke gegevens kunnen door KredietPunt gebruikt worden voor:
• Het beoordelen van een eventuele kredietaanvraag door KredietPunt en/of door een kredietmaatschappij of kredietverzekeraar die op dat moment inzage krijgt in uw dossier.
• Het beheer van uw dossier.
• Het verstrekken van informatie over nieuwe producten, diensten en aanbiedingen van KredietPunt.
• Het u toesturen van publiciteit.
• Het evalueren van de doeltreffendheid van onze website.

KredietPunt heeft het recht om de gegevens die verzameld worden met het oog op het afsluiten van een verzekeringsovereenkomst door te geven aan de verzekeringsonderneming voor wie KredietPunt als bemiddelaar optreedt.

KredietPunt kan uw gegevens eveneens doorgeven aan derde partijen die contractueel met KredietPunt verbonden zijn voor het uitvoeren van administratieve zaken.

Kredietpunt.be streeft ernaar om al deze informatie te allen tijde accuraat bij te houden.

We analyseren geregeld hoe bezoekers van onze website deze gebruiken. Daardoor zijn we in staat verbeteringen aan te brengen. De informatie die we hiervoor verzamelen wordt alleen beoordeeld op het totale beeld en dus niet op klantniveau. Deze analyses kunnen in rapporten verwerkt worden, maar hierin zal geen individuele en persoonlijke informatie te herkennen zijn.

E-mail nieuwsbrieven
Een onderdeel van onze diensten is de e-mail nieuwsbrieven die we regelmatig versturen. Deze dienst houdt u regelmatig op de hoogte van speciale aanbiedingen
en andere promoties, maar ook van nieuwe producten en diensten. Indien u een e-mail adres opgeeft, kan KredietPunt dit gebruiken om met u hierover te communiceren. Wenst u dergelijke e-mails niet te ontvangen dan kunt u dit altijd kenbaar maken d.m.v. een telefoontje, brief of e-mail berichtgeving. Uw gegevens worden dan ogenblikkelijk van onze maillist geschrapt.

Persoonlijke informatie
Persoonlijke informatie die u aan de website van Kredietpunt.be toevertrouwt wordt niet op de website bewaard, maar opgeslagen op extra beveiligde servers. Tenzij de wetgeving anders voorziet, zal Kredietpunt.be uw persoonlijke gegevens slechts aan verbonden ondernemingen en/of aan derden verstrekken teneinde te voldoen aan uw verzoek voor wiens doeleinden u uw persoonlijke gegevens vrijgeeft of voor doeleinden van gepersonaliseerde marketing.

U heeft het recht om uw gegevens in te kijken en om foutieve informatie te laten verbeteren. U hebt ook het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor publicitaire doeleinden. Indien u gebruik wil maken van uw recht van inzage, verbetering of verzet, kan u ons een brief sturen, samen met een kopie van de voor- en achterzijde van uw identiteitskaart.

Cookies
Cookies worden gebruikt om een unieke identificatie te koppelen aan uw computer. Dit gebeurt via een technische voorziening in uw internetprogramma. Deze cookies bevatten geen persoonlijke gegevens, maar stelt de website o.a. in staat u te herkennen als u terugkomt op de Kredietpunt.be website. Cookies kunnen niet gelezen worden door een andere website dan diegene die ze heeft aangemaakt. De configuratie van de meeste browsers laat u toe om cookies te aanvaarden of te verwerpen, alsook u te laten waarschuwen telkens als er gebruik gemaakt wordt van een cookie. Het verwerpen van het gebruik van cookies kan de optimale navigatie op de site in het gedrang brengen. Gelieve de helpfunctie van uw browser te raadplegen voor bijkomende informatie..

Rechten
De hierboven beschreven verklaring geldt voor de website van Kredietpunt.be. Kredietpunt.be behoudt zich echter het recht om deze verklaring van tijd tot tijd aan te passen. Bovenstaand beleid en verklaringen zijn dan ook niet bedoeld als een overeenkomst en er kunnen geen rechten aan ontleend worden.