Een uitvaartverzekering die bij u past

U wenst niet dat uw premie wordt verhoogd omwille van uw medisch dossier? U wilt voorkomen dat na uw overlijden de uitkering wordt betwist of vertraagd omdat de verzekeringsmaatschappij eerst uw medisch dossier wenst te bestuderen?

Wij werken met maatschappijen waarbij u dit risico beslist niet loopt en waar voor iedereen dezelfde maandpremie wordt gerekend.

 • Vrije keuze van begrafenisonderneming of begunstigde
 • Kinderen tot 18 jaar zonder bijkomende kost meeverzekerd
 • U kunt onmiddellijk aansluiten zonder medisch attest of gezondheidsvragenlijst
 • Repatriëring naar keuze inbegrepen
 • Geen verhoging van uw maandpremie, veroorzaakt door:
  • uw medische gezondheidstoestand
  • uw gewicht
  • uw rook of drinkgedrag
  • lichamelijk handicap
 • Levenslang verzekerd
 • Intekenen mogelijk van 18 tot 84 jaar
 • Vrije keuze van betalingswijze (gespreide betaling per maand, kwartaal of jaar of eenmalige premie
 • U bepaalt zelf het te waarborgen kapitaal vanaf € 1,500 tot € 15,000
 • Vlotte storting van het kapitaal aan de aangeduide begunstigden
Welke dekkingen voorziet de uitvaartverzekering:
Het verlies van een kind wensen we niemand toe. Jammer genoeg komt het meer dan eens voor. Daarom is elk kind uit het gezin meeverzekerd. De hoogte van de dekking verschilt per verzekeringsmaatschappij. Raadpleeg voor de details de adviseurs van de Uitvaartmakelaar, zij zijn u graag van dienst.

Wij bieden u een uitvaartverzekering die voor iedereen toegankelijk is én die u geen extra premie aanrekent omwille van gezondheidsredenen of vanwege een handicap.

Er worden u geen vragen gesteld over uw gewicht, of u rookt of hoeveel alcohol u dagelijks nuttigt.

Er is géén medisch onderzoek of attest vereist.

Voor iedereen geldt, gelijke monniken, gelijke kappen!

U kan de hoogte van uw verzekerd kapitaal zelf bepalen tussen € 1.500,- en € 15.000,-

Als het bedrag niet volledig is opgebruikt bij de uitvaart, komt het verschil toe aan uw nabestaanden.

Een uitvaart kost al gauw € 3.000,- à € 5.000,-.

Door de evolutie binnen de uitvaartsector zijn de mogelijkheden binnen deze sector enorm toegenomen.

Mede hierdoor zijn de kosten van een gemiddelde uitvaart in 10 jaar tijd fors gestegen en zullen in de toekomst alleen nog maar meer toenemen. Een uitvaartverzekering kan u daartegen beschermen!

Met een uitvaartverzekering bent u levenslang verzekerd tegen de kosten van uw uitvaart.

Wanneer de gekozen premieduur is verstreken en u geen premie meer hoeft te betalen, blijft de dekking doorlopen tot het moment waarop u komt te overlijden.

Bij overlijden komt het verzekerde kapitaal ter beschikking om de uitvaart geheel naar wens in te vullen. U kan in alle vrijheid bepalen hoe de uitvaart zal verlopen.

Maak daarover afspraken met uw nabestaanden of met de begrafenisondernemer van uw keuze. Natuurlijk kunt u uw laatste wil ook officieel via testament laten registreren bij uw notaris.

Hoe wordt uw maandpremie berekend?
* Op basis van uw leeftijd bij aansluiting (vanaf 18 t/m 84 jaar)
* Het te verzekeren bedrag
(vanaf € 1.500 tot € 15.000)
* Het aantal premiejaren waarvoor u kiest (naar keuze tot 30 jaar of levenslang)

Vanaf de ingangsdatum en op voorwaarde dat de premie is betaald is de dekking als volgt geregeld:

Volledige uitkering:
In geval het overlijden een gevolg is van een ongeval.

Bij overlijden ten gevolge van een natuurlijke doodsoorzaak heeft u de keuze uit 2 mogelijkheden.

Optie 1
Overlijden in het eerste jaar, u ontvangt alle premies (zonder belasting) terug. Tussen het eerste en het tweede jaar, u ontvangt 50% van het verzekerde kapitaal, vanaf het 2e jaar, u ontvangt het volledige verzekerde kapitaal.

Optie 2
Overlijden in het eerste jaar, u ontvangt alle premies terug onder aftrek van dossierkosten. Na het eerste jaar, u ontvangt het volledige verzekerde kapitaal.

Onze adviseurs overlopen graag met u welke keuze het best bij u past.

 • Contact

 • Gegevens partner

 • Kinderen jonger dan 18 jaar

 • Wanneer wenst u teruggebeld te worden?