De verplichting tot afbetaling van de lening blijft ook in geval van overlijden bestaan. De bank zal zich wenden tot uw partner of uw wettelijke erfgenamen die bij aanvaarding van uw nalatenschap niet alleen uw bezittingen maar ook uw schulden erven. Wilt u niet dat na uw dood anderen worden opgezadeld met uw schulden dan doet u er goed aan om een schuld saldo verzekering af te sluiten. Via een eenvoudige simulatie kan Krediet Punt voor u berekenen welke kosten daaraan zijn verbonden.
Denk in dat verband ook eens na over de kosten van de uitvaart zelf. Tegen een geringe maandpremie voorziet u in een uitvaart die tot in de puntjes is verzorgd zonder dat uw nabestaanden achteraf voor de kosten moeten opkomen.
Vast Inkomen
Iedereen met een vast inkomen kan in aanmerking komen voor een krediet. Of u nu arbeider, bediende, gepensioneerde, invalide, leerkracht, dokter, brandweerman, enz. bent.

Tijdelijk dienstverband
Indien u in uw familie of kennissenkring iemand met een vast dienstverband bereid vindt voor u borg te staan kunnen wij voor u de mogelijkheden voor een krediet onderzoeken.

Zelfstandige
Elke zelfstandige kan in aanmerking komen voor een krediet, er zijn wel 2 basisvoorwaarden waaraan u tenminste dient te voldoen, namelijk: U bent langer dan 2 jaar zelfstandig en u beschikt over een aanslagbiljet inkomstenbelasting van een volledig boekjaar.

Interim
Wanneer u werkt op uitzendbasis en u kunt aantonen dat u dit al doet voor een aaneengesloten periode van 2 jaar of langer zijn er zeker mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een krediet.

Inkomen uit het buitenland
Hiermee wordt rekening gehouden indien de storting van het inkomen plaatsvindt op een Belgische bankrekening.

U betaalt bij het afsluiten van een krediet geen kosten zoals bijvoorbeeld dossierkosten, verplaatsingskosten, telefoonkosten, enzovoort. Dit is bij wetgeving namelijk ten strengste verboden! Alle kosten die gemaakt worden zitten opgesloten in het JKP (Jaarlijks Kosten Percentage) van het krediet. Meer moet het dan ook beslist niet zijn.
Indien u voornemens bent bij meerdere instellingen een offerte op te vragen adviseren wij u in uw eigen belang dit niet tegelijkertijd te doen. Zodra banken vaststellen dat er meerdere aanvragen in omloop zijn zetten zij de behandelingsprocedure stop. In het verleden hebben dergelijke situaties namelijk geleid tot meerdere uitbetalingen aan één en dezelfde persoon en dat met alle gevolgen van dien.
Natuurlijk mag u een nieuwe lening afsluiten terwijl de vorige nog niet is afbetaald. Bij KredietPunt werkt dat bijna altijd in uw voordeel omdat wij met PROMO tarieven werken. Wordt het een aparte lening of één nieuwe lening. Krediet Punt zet de mogelijkheden graag voor u op een rij.
Wanneer u besluit uw lening vervroegd in te lossen vallen de interesten die nog openstaan weg, die moet u dus niet meer betalen.
De bank zal voor de vervroegde terugbetaling een administratieve kost in rekening brengen. Deze kosten zijn echter gering en wegen niet op tegen de besparing op de intresten die een vervroegde terugbetaling u oplevert.

Hoe worden deze kosten berekend?

Indien de resterende looptijd van uw lening meer dan 12 maanden bedraagt betaalt u 1% over het openstaande kapitaal als wederbeleggingsvergoeding. Is de resterende looptijd gelijk aan of kleiner dan 12 maanden dan betaalt u nog maar een ½% over het openstaande kapitaal.

Voorbeeld1:
Openstaand kapitaal € 6.500,00 – resterende looptijd meer dan 12 maanden.
De wederbeleggingsvergoeding bedraagt 1% van € 6.500,00 is € 65,00
Voorbeeld2:
Openstaand kapitaal € 6.500,00 – resterende looptijd 12 maanden of minder.
De wederbeleggingsvergoeding bedraagt ½% van € 6.500,00 is € 32,50

In de Centrale voor Kredieten van de Nationale Bank van België staan inlichtingen over de kredieten die aan consumenten verleend zijn zoals persoonlijke leningen, kredietopeningen, kredietkaarten én hypothecaire leningen. Consultatie van dit register is wettelijk verplicht. Hiermee wordt voorkomen dat klanten worden overgecrediteerd en daardoor in financiële problemen belanden.
Bij onze website is het invullen en versturen van een kredietaanvraag volledig beveiligd door tal van maatregelen die u en ons ervan verzekeren dat uw privacy voortdurend blijft gewaarborgd. Uw persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de totstandkoming van het krediet. Voor meer uitgebreide informatie verwijzen wij u graag naar onze rubriek gebruiksvoorwaarden.
Vanaf het moment dat er in de aflossing van uw lening een achterstand is ontstaan van 4 maanden wordt hiervan melding gemaakt bij de Kredietcentrale. U staat dan op de zwarte lijst en komt niet in aanmerking voor een nieuwe lening.

Is uw achterstand volledig terugbetaald dan blijft de aantekening nog 1 jaar zichtbaar op de Kredietcentrale van de Nationale Bank Van België. Van zodra er tenminste 11 maanden zijn verstreken kunnen uw kredietmogelijkheden opnieuw worden onderzocht.